WAIT

ARHOSWCH

Shylock

Disgrifiwch eich gofynion goleuo

Argaeledd

Am y Sioe

Disgrifiwch unrhyw wybodaeth neu ofynion technegol y bydd ar hyrwyddwyr angen gwybod amdanynt.

Yn addas ar gyfer y canlynol:

Iaith


Prif fath

Drama

Mathau eraill

Manylion perfformiwr

Gweld Mwy o fanylion