WAIT

ARHOSWCH

I Ain't Afraid of No Ghost

Disgrifiwch eich gofynion goleuo

Argaeledd

Am y Sioe

Disgrifiwch unrhyw wybodaeth neu ofynion technegol y bydd ar hyrwyddwyr angen gwybod amdanynt.

Yn addas ar gyfer y canlynol:

Iaith

Prif fath

Drama

Mathau eraillManylion perfformiwr

Gweld Mwy o fanylion