WAIT

ARHOSWCH

Yn ystod yr hydref eleni, gan gynnwys hanner tymor, gall teuluoedd o bob lliw a llun ac o bob cwr o Gymru a'r DU gymryd rhan mewn amrywiaeth anferth o brofiadau celfyddydol sydd ar gynnig, llawer ohonynt am ddim, fel rhan o Ŵyl Gelfyddydau i'r Teulu: Amser i Greu.

 Family Arts

Cynhelir yr Ŵyl ar draws Cymru a'r DU o 9 Hydref tan 1 Tachwedd gan arddangos ansawdd, dyfnder ac amrywiaeth y doniau sydd yn y sin gelf yn y DU drwy sioeau a digwyddiadau sydd wedi'u cynllunio'n benodol i ddifyrru'r teulu gyda digwyddiadau yng Nghymru yn y Gymraeg a'r Saesneg. Ceir rhestrau, gwybodaeth a'r ap portreadau teuluol ar www.familyartsfestival.com

 

DSC00576

 Mae Noson Allan wedi bod yn cefnogi amrywiaeth eang o sioeau mawr fel celf yr ŵyl ac yn rhedeg prosiectau Hyrwyddwyr Ifanc ochr yn ochr â llawer o'r rhain. Dyma lle mae grŵp o bobl ifanc yn dod yn hyrwyddwyr ar gyfer digwyddiad.


Fel rhan o'r prosiectau rydym wedi gofyn i gyfranogwyr dynnu lluniau o'u teulu.


Dyma rai o'r canlyniadau gwych isod.

 

 My Family 01 My Family 39  My Family 15

DSC00667 DSC00665 DSC00673

 My Family 10  My Family 11   My Family 03 

My Family 09  My Family 04 Family 07

 My Family 22   My Family 19  My Family 35

  Family 01  Family 11 Family 09

  Family 13  Family 12 My Family 06

DSC00558  DSC00561DSC00562 DSC00564 DSC00569  DSC00580 DSC00577 DSC00664 DSC00666