WAIT

ARHOSWCH

PuppetSoup Double Bill - "Jack" and "The Memory Keeper"

Disgrifiwch eich gofynion goleuo

Argaeledd

Am y Sioe

Disgrifiwch unrhyw wybodaeth neu ofynion technegol y bydd ar hyrwyddwyr angen gwybod amdanynt.

Yn addas ar gyfer y canlynol:

Iaith


Prif fath

Puppetry

Mathau eraill


Manylion perfformiwr

Gweld Mwy o fanylion