WAIT

ARHOSWCH

Louder Is Not Always Clearer

Disgrifiwch eich gofynion goleuo

Argaeledd

Am y Sioe

Disgrifiwch unrhyw wybodaeth neu ofynion technegol y bydd ar hyrwyddwyr angen gwybod amdanynt.

Yn addas ar gyfer y canlynol:

Iaith

Prif fath

Visual or physical theatre

Mathau eraill
Manylion perfformiwr

Gweld Mwy o fanylion