WAIT

ARHOSWCH

Twisted Tales Vol. 2

Disgrifiwch eich gofynion goleuo

Argaeledd

Am y Sioe

Disgrifiwch unrhyw wybodaeth neu ofynion technegol y bydd ar hyrwyddwyr angen gwybod amdanynt.

Yn addas ar gyfer y canlynol:

Iaith

Prif fath

Drama

Mathau eraill


Manylion perfformiwr

Gweld Mwy o fanylion