WAIT

ARHOSWCH

Helios

Disgrifiwch eich gofynion goleuo

Argaeledd

Am y Sioe

Disgrifiwch unrhyw wybodaeth neu ofynion technegol y bydd ar hyrwyddwyr angen gwybod amdanynt.

Yn addas ar gyfer y canlynol:

Iaith

Prif fath

Storytelling - Poetry

Mathau eraill

Manylion perfformiwr

Gweld Mwy o fanylion