WAIT

ARHOSWCH

Rydych wedi cytuno i hybu sioe yn eich lleoliad. Beth yw'r cam nesaf?

Cwmaman 3 photo by Betina Skovbro

Nid ydych ar eich pen eich hun. Mae cannoedd o wirfoddolwyr cymunedol ledled Prydain sy'n hybu sioeau. Rhaid cael brwdfrydedd, amser, ymdrech, dychymyg a chefnogaeth gan bobl eraill yn y gymuned.

Meddai un hyrwyddwr, 'Ugain eiliad ar ôl dechrau'r sioe, mae'r cyfan yn werth chweil pan sylweddolaf ein bod wedi llwyddo ei wneud'.

Â'r dolenni isod at ddogfennau defnyddiol llawn syniadau a chynghorion i sicrhau llwyddiant.

Trefnu Noson Allan wych llawn cynghorion i sicrhau llwyddiant.

Ysgrifennu datganiad i'r wasg- islwytho esiampl o ddatganiad i'r wasg y gellwch ei haddasu. (dogfen Word)

Cefnogaeth marchnata'r Hwb  Canllawiau manylach i greu cynllun marchnata i'ch digwyddiad. Ar gyfer pobl brysur sydd am gynllunio'n effeithlon. Yn aml gwerir llawer o amser ar ddysgu sut i'w wneud. Ond yma mae templed i'ch cynllun marchnata gyda'r wybodaeth bwysicaf i'w lenwi sy'n eich arwain drwy brif gamau'r broses.