WAIT

ARHOSWCH

Telerau'r cytundeb Dyma ymrwymedigaethau ar yr hyrwyddwyr, y perfformwyr a Chyngor Celfyddydau Cymru pan gefnogir perfformiad gan Noson Allan.

Canllawiau'r Cynllun Yma mae amcanion, cwmpas, cylch gwaith, graddfa ariannol a chymhwysedd Noson Allan

Trefnu sioe yn eich cymuned (Cymraeg)

Trefnu sioe yn eich cymuned (Saesneg)

Dangoswch logo Noson Allan ar eich cyhoeddusrwydd i'w gydnabod

I islwytho'r logos, cliciwch arnynt isod a chadw'r ffeil wedyn.

Cliciwch ar y ddelwedd i'w hislwytho

Mae Noson Allan yn rhan o Gyngor Celfyddydau Cymru sy'n gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru. Rhaid i sefydliadau sy'n cael arian sicrhau felly fod logo Llywodraeth Cymru ochr yn ochr â'n hun ni bob amser.


Night Out Welsh gov, ACW logo horizontal

 Night Out, ACW, welsh Gov logo vertical        

Night Out Colour logo

 night out logo black web ready

Logo Cynllun Hyrwyddwr Ifanc Noson Allan

 Young Propmoter Logo 

 Ychwanegwch logo priodol ar eich posteri os yw eich digwyddiad wedi ei gefnogi gan yr Awdurdod Lleol

 

Cyngor Sir Fôn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Penybont

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Dinbych

Cyngor Sir Fflint

Cyngor Gwynedd

Cyngor Merthyr Tudful

Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd a Phort Talbot

Cyngor Sir Casnewydd

Cyngor Sir Benfro

Cyngor Sir Powys

Gwasanaethau Diwylliannol Rhondda Cynon Taf

Dinas a Chyngor Abertawe

Cyngor Bwrdesitref Sirol Torfaen

Cyngor Bro Morgannwg

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam