WAIT

ARHOSWCH

 

Canllaw cryno ar gyfer cynhyrchu posteri dwyieithog

Ydych chi am ddenu mwy o bobl i'ch digwyddiadau, a sicrhau cynulleidfaoedd mwy o faint?

Hoffech chi am gryfhau eich apęl a'ch proffil yn Gymraeg, denu mwy o wirfoddolwyr a gwella eich cyfleoedd o godi arian?

Ydych chi am gynnig gwasanaeth mwy cynhwysol i'ch cymuned?

Gall dwyieithrwydd gyflawni hyn a llawer mwy!

Yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau Cymru ddwyieithog, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cynhyrchu taflen syml er mwyn helpu hyrwyddwyr i gynhyrchu cyhoeddusrwydd dwyieithog ar gyfer eu digwyddiadau.