WAIT

ARHOSWCH

Fel arfer cynhelir digwyddiadau Noson Allan gan wirfoddolwyr cymunedol a chynorthwya'r cynllun sefydliadau cymunedol i gynnal rhyw 600 sioe ledled Cymru yn eu neuaddau lleol a'u lleoliadau cymunedol.

Cynnwys digwyddiadau ystod o berfformwyr a sioeau proffesiynol o safon.

Mae croeso i bawb ddod i'r digwyddiadau hyn a gellwch weld yr hyn sy'n digwydd yn eich ardal yn ein e-lythyr misol. Ychwanegwch eich enw at ein rhestr e-bostio drwy fynd i waelod y tudalen ar y dde neu glicio yma i weld ein map rhyngweithiol.

Angen rhagor o wybodaeth am drefnu digwyddiad yn eich cymuned? Cliciwch yma

 

 Radyr & Morganstown 1 photo Betina Skovbro

 

 Am ragor o wybodaeth, ffeithiau a ffigyrau am Noson Allan? Cliciwch yma

 

hall3

  

 siyaya 2 by Hazel Hannant

Meddai un hyrwyddwr, 'Ugain eiliad ar ôl dechrau'r sioe, mae'r cyfan yn werth chweil pan sylweddolaf ein bod wedi llwyddo ei wneud'.