WAIT

ARHOSWCH

Gellwch weld restr strwythuredig o bob tudalen ar fap y wefan; mae dolen i'r map ar waelod pob tudalen.


Gellwch weld pob tudalen yn y Gymraeg a'r Saesneg. Gosodwch eich dewis iaith ar frig pob tudalen ar y dde.

Islwytho dogfennau

I weld pdfau, rhaid wrth ddarllenydd pdf megis Darllenydd Adobe Acrobat y gellwch ei islwytho'n rhad ac am ddim o wefan Adobe.

I weld dogfen Word, defnyddiwch Microsoft Word neu un o'r darllenwyr Word rhad ac am ddim o wefan Word.

 

Ailfeintioli testun: Nid oes ffordd o'i wneud drwy'r wefan hon, gellwch ei wneud o ddilyn y cyfarwyddiadau hyn:
Cyfrifiadur personol/Internet Explorer 6:
O ddewislen y brig, dewiswch Weld a phwyntio at Faint y testun
Cyfrifiadur personol/Internet Explorer 7:
O'r ddewislen dan y maes chwilio, dewiswch Dudalen a phwyntio at Faint y testun
Cyfrifiadur personol/porwyr eraill:
Cynyddu'r testun Dal y fysell CTRL a gwasgwch +
Lleihau'r testun: Dal y fysell CTRL a gwasgwch -
Mac/pob porydd:
Cynyddu'r testun Dal y fysell orchymyn a gwasgwch +
Lleihau'r testun: Dal y fysell orchymyn a gwasgwch -
W3C
Cais y wefan hon gydymffurfio â lefel AA o Gonsortiwm Gwe'r Byd (W3C): Canllawiau Hygyrchedd o ran Cynnwys y We 1.0.