WAIT

ARHOSWCH

Gweithiwn ar y cyd ag awdurdodau lleol Cymru i gynorthwyo grwpiau o wirfoddolwyr ledled Cymru i ddod â'r celfyddydau i'w cymunedau. Bob blwyddyn trefnir bron i 600 sioe drwy'r cynllun gan bron i 350 o wahanol grwpiau cymunedol.

Gall grwpiau cymunedol ('hyrwyddwyr') ddewis o ystod eang o berfformwyr proffesiynol a'u cynnal mewn neuaddau pentref neu gymunedol neu leoedd anhraddodiadol ledled Cymru.

Mae'n hawdd i'w ddefnyddio a thrwyddo nid oes perygl ariannol i'r grŵp.

Esbonia'r fideo isod y camau neu edrychwch ar ein harweiniad syml:

Gellwch hefyd weld y ffilm fer hon i ddysgu pwysigrwydd y cynllun ac syt y byddai rhoi perfformiad ymlaen o fydd i'r gymuned leol.

Am gymorth gyda marchnata a hyrwyddo, cyfieithiadau i'r Gymraeg a logos defnyddiol, ewch i'n hadran Cymorth a Chyngor.

Ceisiwn gynnig sioeau gwych i bawb. Mae perfformiadau ym maes theatr, syrcas, pypedau, cerddoriaeth, dawns ac adrodd straeon.

Nid yw digwyddiadau llenyddol yn gymwys ond gellid eu hariannu drwy www.llenyddiaethcymru.org.

Gallai côr neu gymdeithas gerddorol gysylltu â Tŷ Cerdd

Trefnir sioeau ledled Cymru i wahanol gymunedau a grwpiau. Cynigiwn sioeau i blant, teuluoedd, plant yn eu harddegau neu bobl hŷn, grwpiau cymunedol neu ddiwylliannol, yn y Gymraeg neu'r Saesneg, mewn ardaloedd difreintiedig, cymunedau gwledig a dinasoedd.

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned

Cynllun Hyrwyddwyr Ifanc

Cydweithia cynllun arobryn yr hyrwyddwyr ifainc â grwpiau o blant a phobl ifainc gan eu harwain drwy'r broses o ddod yn hyrwyddwyr digwyddiadau cymunedol.

Pam defnyddio Noson Allan

Gwyliwch fideo byr am y manteisio o ddefnyddio'r cynllun yn eich cymuned chi.