WAIT

ARHOSWCH

Mae Noson Allan yn gynllun Gyngor Celfyddydau Cymru sy'n helpu mudiadau cymunedol ledled Cymru i hyrwyddo perfformiadau proffesiynol yn eu neuaddau lleol.

Mae'n syml a hawdd i'w ddefnyddio ac mae'n gweithio trwy ddileu risg ariannol y grŵp cymunedol wrth dalu ffi'r perfformwyr

Mae'r fideo canlynol yn disgrifio'r cynllun a sut mae'n gweithio.
Gallwch hefyd weld ffilm fer am bwysigrwydd y cynllun ar gyfer cymunedau yma.