WAIT

ARHOSWCH

Mae NOSON ALLAN FACH wedi ei ddatblygu o gynllun sefydledig Noson Allan.

Mae'n helpu sefydliadau cymunedol sy'n aelodau i gynnwys perfformiadau artistig proffesiynol yn eu rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau, heb fynd y tu hwnt, i'r cyllidebau arferol.    (D/S  Nid yw'n cefnogi darlithoedd nac arddangosiadau - heblaw pan fo perfformiadau byw yn brif elfen.  Nid yw ychwaith yn cynnwys digwyddiadau o natur lenyddol yn unig, a gefnogir efallai gan rhai o gynlluniau a gaiff ei drefnu gan Llenyddiaeth Cymru.  http://www.llenyddiaethcymru.org/hafan/ - Ffôn 02920 472266.)    

Er mwyn cymhwyso, bydd angen i sefydliadau sy'n cynnal digwyddiadau fod yn barod i groesawu'r rhai nad ydynt yn aelodau i'r gynulleidfa - ac ni ddylid codi tâl arbennig am ffi mynediad sy'n fwy nag unrhyw danysgrifiadau arferol i'r clwb.

muisc classical choral3

Mae Noson Allan Fach yn cynnig ffi sefydlog i berfformwyr sydd yn £120 ar yn o bryd. Os yw eich cais yn llwyddiannus bydd Noson Allan yn talu'r ffi hon yn uniongyrchol i'r perfformiwr. Rydym yn gofyn i'r hyrwyddwr gyfrannu £80 tuag at y ffi, ond mae'n bosib i ni ofyn i'r Awdurdod Lleol gyfrannu £40 tuag at y swm.Gallwch archebu digwyddiadau Noson Allan Fach ar ffurflen archebu arwahan  neu ar lein trwy'r wefan.  Gellir cynnal y perfformiadau ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos, beth bynnag sy'n gyfleus i'r ddwy ochr.   Ni cheir rhestr bendant o artistiaid, ond bydd angen i berfformwyr fod â rhywfaint o statws proffesiynol a byddant fel arfer wedi'u lleoli'n lleol er mwyn bod yn barod i ymddangos am ffi gymharol fach mewn amgylchedd anffurfiol.

jazz

Dylech wneud trefniadau dros dro gyda'r perfformiwr a ddewiswyd gennych cyn cyflwyno'r ffurflen. Bydd ffurflenni sydd yn cael ei dderbyn yn llai na 4 wythnos cyn y perfformiad yn cae eu GWRTHOD.

Byddwn yn cydnabod derbyn eich ffurflen ac yn anfon cadarnhad llawn yn agosach at y dyddiad.

 MusicFolkRootsCeltic