WAIT

ARHOSWCH

Mae Cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gydag Awdurdodau Lleol i gynorthwyo grwpiau o wirfoddolwyr ledled Cymru i ddod a'r celfyddydau i galon eich cymunedau. Gall grwpiau cymunedol ddewis o restr enfawr o berfformwyr proffesiynol o ansawdd gwych a rhoi nhw ymlaen yn eich neuaddau cymunedol, lleol neu ganolfannau traddodiadol eraill ar draws y wlad. Os am ragor o fanyion ynglŷn â'r cynllun a sut i hyrwyddo perfformiadau ewch i adran Bod yn Hyrwyddwr.

  Umdumo Wesizwe by Betina Skovbro

Pob blwyddyn mae yn agos i 550 o berfformiadau yn cael eu harchebu drwy gynllun Noson Allan gan yn agos i 350 o grwpiau cymunedol gwahanol. Yr ydym hefyd yn cynnig cynllun llai ei maint i'r cynllun cyfredol o'r enw Noson Allan Fach sydd yn cynnig perfformiadau llai i grwpiau cymunedol fel Merched Y Wawr, a W.I. 

Llanfwrog Community Centre photo CP imaging solva Itton Village Hall

Wrth weithio yn gysylltiedig gydag awdurdodau lleol yng Nghymru, mae tîm Noson Allan yn gallu gweithredu gwarant yn erbyn colled am ddigwyddiad, lle yr ydym yn talu ffi'r perfformiwr yn uniongyrchol, ac mae'r hyrwyddwr cymunedol yn talu nôl incwm y tocynnau a dderbyniwyd ar y drws.

Nid ydym yn hawlio nôl mwy na chyfanswm ffi'r perfformiwr, felly bydd yr hyrwyddwr ddim ar golled drwy ddefnyddio'r cynllun. Y fwy o arian yr ydym yn derbyn yn nôl, y fwy o archebion y gallwn ni gefnogi yn y dyfodol.

Mae hyrwyddwyr yn gallu archebu'r mwyafrif o sioeau proffesiynol, ond mae sawl yn holi Noson Allan am gyngor ynglŷn â pha berfformiadau o safon uchel sydd yn addas i neuaddau bychain cymunedol.

Merthyr Cheering photo Hazel Hannant

Mae tîm o dri pherson llawn amser wedi ei leoli yn swyddfa Noson Allan yng Nghaerdydd, ond yn gyfrifol am leoliadau dros Gymru gyfan.

 Bwriad Noson Allan yn annog, galluogi a chefnogi:

  • Perfformiadau proffesiynol o safon mewn cymunedau ledled Cymru, i bobl na fyddai'n cael mynediad rhwydd o bosib i ddigwyddiadau celfyddydol.
  • Annog economi'r celfyddydau- gan roi llwyfan i berfformwyr o Gymru a thu hwnt gyrraedd cymunedau lleol.
  • Annog datblygiad cymunedol, gwirfoddoli, a'r economi leol a chyfrannu at ddefnyddio neuaddau pentref a lleoliadau cymunedol fel mannau amlwg ar gyfer sefydliadau lleol.
  • Rhoi cyngor, syniadau ac argymhellion i grwpiau hyrwyddo.

 Cliciwch yma am gyfarwyddiadau ynglŷn â sut mae'r cynllun yn gweithio.

Cynllun Hyrwyddwyr Ifanc

Cydweithia cynllun arobryn yr hyrwyddwyr ifainc â grwpiau o blant a phobl ifainc gan eu harwain drwy'r broses o ddod yn hyrwyddwyr digwyddiadau cymunedol.

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned

Theatr Kali Digwyddiad Rhwydweithio

Bydd yn ddigwyddiad rhwydweithio sy’n uno ymarferwyr, cynhyrchwyr a hyrwyddwyr.r