WAIT

ARHOSWCH

Mae tîm bach o bedwar (tri swydd llawn amser) wedi eu lleoli yn swyddfa Cyngor Celfyddydau Cymru yng Nghaerdydd ond yn gyfrifol am Gymru gyfan.

Mae'r tîm yn cydweithio i drefnu teithiau, gweinyddu archebion a delio gyda ymholiadau a ddaw drwy'r swyddfa.

Pennaeth Noson Allan : Peter Gregory

Peter Gregory

Ynghyd a digwyddiadau dyddiol mae Peter yn gyfrifol am reoli y cynllun yn ei gyfanrwydd ac yn aelod o fwrdd y National Rural Touring Forum.

Swyddog Datblygu: Hilary Farr

Hilary

Fel Swyddog Datblygu mae Hilary yn arbennigo mewn hyrwyddo digwyddiadau Noson Allan mewn Cymunedau difreintiedig yn gymdeithasol ledled Cymru, yn enwedig yng Nghymoedd Dwyrain Cymru, ac yn swyddog arweiniol ar gyfer Hyrwyddwyr Ifanc Noson Allan sydd wedi rhedeg ers 2005

Cydlynydd Tîm Noson Allan - (Rhan amser) 

Nia Coyle

 Nia Coyle

Y pwynt gyntaf o gysylltu ynglyn ag ymholiadau . Mae Nia yn siaradwr Cymraeg ac yn delio gyda cannoedd o archebion, ymholiadau a gwaith papur a ddaw drwy'r cynllun.

 

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned