WAIT

ARHOSWCH

Telerau'r cytundeb  Dyma ymrwymedigaethau ar yr hyrwyddwyr, y perfformwyr a Chyngor Celfyddydau Cymru pan gefnogir perfformiad gan Noson Allan.

Canllawiau'r Cynllun Yma mae amcanion, cwmpas, cylch gwaith, graddfa ariannol a chymhwysedd Noson Allan

Trefnu Sioe yn eich Cymuned Disgrifiad o sut y gweithia Noson Allan

Ffurflen Archebu Noson Allan - haws yw cofrestru ac ymgeisio ar-lein ond os oes arnoch eisiau copi papur, islwythwch un yma

Ffurflen gais Noson Allan Fach   Cais Archebu am Cynllun Noson Allan Fach

Sioeau Gwych ar Garreg Eich Drws  pdf o daflen hyrwyddo Noson Allan

 

 

Newidiadau trwyddedu

Tociwyd yn sylweddol ar fiwrocratiaeth a bydd bywyd yn haws i neuaddau pentref i fod yn graidd cymdeithasol i'w cymunedau drwy leihau'r baich ar adeiladau cymunedol.

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned

Lle Cyfartal

Canllaw ar arfer gorau i ddarparwyr y celfyddydau am faterion anabledd