WAIT

ARHOSWCH

Telerau'r cytundeb  Dyma ymrwymedigaethau ar yr hyrwyddwyr, y perfformwyr a Chyngor Celfyddydau Cymru pan gefnogir perfformiad gan Noson Allan.

Canllawiau'r Cynllun Yma mae amcanion, cwmpas, cylch gwaith, graddfa ariannol a chymhwysedd Noson Allan

Trefnu Sioe yn eich Cymuned Disgrifiad o sut y gweithia Noson Allan

Ffurflen Archebu Noson Allan - haws yw cofrestru ac ymgeisio ar-lein ond os oes arnoch eisiau copi papur, islwythwch un yma  Noson Allan fach Canllawiau

Ffurflen gais Noson Allan Fach   Cais Archebu am Cynllun Noson Allan Fach

Sioeau Gwych ar Garreg Eich Drws  pdf o daflen hyrwyddo Noson Allan

 

 

Newidiadau trwyddedu

Tociwyd yn sylweddol ar fiwrocratiaeth a bydd bywyd yn haws i neuaddau pentref i fod yn graidd cymdeithasol i'w cymunedau drwy leihau'r baich ar adeiladau cymunedol.

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned

Lle Cyfartal

Canllaw ar arfer gorau i ddarparwyr y celfyddydau am faterion anabledd