WAIT

ARHOSWCH

Roedd sioe gyntaf Noson Allan yn Neuadd Henoed Nant-y-bwch yn Nhredegar ar 13 Hydref 1980.

Roedd y daith gyntaf gan gwmni o'r enw 'Theatr y Newid Mân' a berfformiodd 'Hope Street' am drychineb pwll glo Gresffordd. Datblygwyd Noson Allan gan John Prior ac yn wreiddiol roedd yn rhan o Gymdeithas Celfyddydau'r De-ddwyrain.

 Masquerade            Bara Caws Rhych Wylb

Wedyn daeth chwe pherfformiad yn rhagor yng Nghwm, Swffryd, Cwmafon, Pont-y-moel, Gilwern a Llanhiledd gerbron cynulleidfaoedd o 93 person ar gyfartaledd. Cynhyrchodd 1980/81 sef y flwyddyn gyntaf 11 hyrwyddwr a hwylusodd 34 sioe ac ar gyfartaledd y gynulleidfa i bob un oedd 82.

Ym 1999 aeth Noson Allan yn gynllun cenedlaethol yn rhan o Gyngor Celfyddydau Cymru gan weithio ar y cyd ag awdurdodau lleol.

Hijinx - All the sundays            Taliesen

Yn 2019/20 hwylusodd 322 hyrwyddwr 538 perfformiad drwy'r cynllun mewn 350 o wahanol leoliadau. Cyfanswm mawr o 13008 sioe ers dechrau'r cynllun

Perfformiodd 267 perfformiwr 329 sioe. Daeth 57% o Gymru, 37% o weddill Prydain a 6% o dramor

Roedd 27% o'r perfformiadau drwy gyfrwng y Gymraeg

1980/81 - 11 hyrwyddwr a hwylusodd 34 perfformiad

1981/82 - 24 hyrwyddwr a hwylusodd 49 perfformiad Cyfanswm 83

1982/83 - 90 hyrwyddwr a hwylusodd 103 perfformiad Cyfanswm 186

1985/86 - 116 hyrwyddwr a hwylusodd 194 perfformiad Cyfanswm 380

1986/87 - 80 hyrwyddwr a hwylusodd 140 perfformiad Cyfanswm 520

1987/88 - 115 hyrwyddwr a hwylusodd 115 perfformiad Cyfanswm 635

1988/89 - 138 hyrwyddwr a hwylusodd 213 perfformiad Cyfanswm 848

1989/90 - 124 hyrwyddwr a hwylusodd 223 perfformiad Cyfanswm 1081

Torch             Sgriptcymru

1990/91 - 127 hyrwyddwr a hwylusodd 141 perfformiad Cyfanswm 1222

1991/92 - 129 hyrwyddwr a hwylusodd 196 perfformiad Cyfanswm 1418

1993/94 - 108 hyrwyddwr a hwylusodd 201 perfformiad Cyfanswm 1819

1995/96 - 107 hyrwyddwr a hwylusodd 171 perfformiad Cyfanswm 2179

1996/97 - 77 hyrwyddwr a hwylusodd 146 perfformiad Cyfanswm 2325

1997/98 - 90 hyrwyddwr a hwylusodd 184 perfformiad Cyfanswm 2509

1998/99 - 159 hyrwyddwr a hwylusodd 300 perfformiad Cyfanswm 2809

1999/2000-111 hyrwyddwr a hwylusodd 201 perfformiad Cyfanswm3010

2000/01 - 50 hyrwyddwr a hwylusodd 307 perfformiad Cyfanswm 3317

2001/02 - 165 hyrwyddwr a hwylusodd 298 perfformiad Cyfanswm 3615

 Rhosys Cochiln              over the wall

2002/03- 187 hyrwyddwr a hwylusodd 374 perfformiad Cyfanswm 3989

2003/04- 206 hyrwyddwr a hwylusodd 392 perfformiad Cyfanswm 4381

2004/05- 252 hyrwyddwr a hwylusodd 411 perfformiad Cyfanswm 4792

2005/06- 276 hyrwyddwr a hwylusodd 508 perfformiad Cyfanswm 5300

2006/07- 347 hyrwyddwr a hwylusodd 638 perfformiad Cyfanswm 5938

2007/08- 230 hyrwyddwr a hwylusodd 535 perfformiad Cyfanswm 6473

2008/09 - 316 hyrwyddwr a hwylusodd 573 perfformiad Cyfanswm 7046

2009/10- 350 hyrwyddwr a hwylusodd 589 perfformiad Cyfanswm 7630

2010/11- 344 hyrwyddwr a hwylusodd 574 perfformiad Cyfanswm 8204

2011/12- 337 hyrwyddwr a hwylusodd 580 perfformiad Cyfanswm 8784

2012/13- 380 hyrwyddwr a hwylusodd 580 perfformiad Cyfanswm 9356

2013/14- 336 hyrwyddwr a hwylusodd 580 perfformiad Cyfanswm 9878

2014/15- 343 hyrwyddwr a hwylusodd 580 perfformiad Cyfanswm10399

2015/16- 331 hyrwyddwr a hwylusodd 534 perfformiad Cyfanswm10933

2016/17-319 hyrwyddwr a hwylusodd 513 perfformiad Cyfanswm 11446

2017/18 319 hyrwyddwr a hwylusodd 511 perfformiad Cyfanswm11957

2018/18 312 hyrwyddwr a hwylusodd 513 perfformiad Cyfanswm 12470

2019/20 322 hyrwyddwr a hwylusodd 538 perfformiad Cyfanswm 13008

 

 

Pam defnyddio Noson Allan

Gwyliwch fideo byr am y manteisio o ddefnyddio'r cynllun yn eich cymuned chi.

Newidiadau trwyddedu

Tociwyd yn sylweddol ar fiwrocratiaeth a bydd bywyd yn haws i neuaddau pentref i fod yn graidd cymdeithasol i'w cymunedau drwy leihau'r baich ar adeiladau cymunedol.

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned