WAIT

ARHOSWCH

Os oes gan eich lleoliad dolen glywed neu yn hygyrch i bobl mewn cadeiriau olwyn gallwch ddefnyddio'r logos canlynol ar eich gwybodaeth.

 wheelchair accessible  Hygyrch i bobl mewn cadeiriau olwynion

 Wheelchair Accessible toilet logo  Toiled hygyrch i bobl mewn cadeiriau olwynion

Induction Loop  Dolen sain

designated parking  Parcio dynodedig                     

 

 

   

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned

Lle Cyfartal

Canllaw ar arfer gorau i ddarparwyr y celfyddydau am faterion anabledd