WAIT

ARHOSWCH

Gweithia Noson Allan ledled Cymru gyda hyrwyddwyr cymunedol gwirfoddol mewn neuaddau pentref, lleoliadau cymunedol a theatrau bychain heb eu hariannu. Darllenwch y dolenni ar y chwith yma i gael gwybod rhagor, ac os oes gennych sioe addas anfonwch eich gwybodaeth at: ymholiad@nosonallan.org.uk.

Ni allwn gydnabod pob cais neu warantu pob archebiad.

Os ydych am deithio theatrau lleoliadau a ariennir, cewch restr lawn gan Greu Cymru, asiantaeth datblygu theatrau a chanolfannau celfyddydol Cymru.

 wolf

Am gyngor ar sector teithio gwledig ac chymunedol a chynlluniau tebyg, ewch i wefan (Fforwm Teithio Gwledig (NRTF)

Os ceisiwch arian am sioe neu brosiect, mae gan y Cyngor Celfyddydau Cymru gynlluniau a allai fod o gymorth.

Am ddigwyddiadau llenyddol, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru

Gallai corau, cerddorfeydd a chymdeithasau cerddorol gysylltu â Tŷ Cerdd am gyngor a chefnogaeth.

 young people

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned

Pam defnyddio Noson Allan

Gwyliwch fideo byr am y manteisio o ddefnyddio'r cynllun yn eich cymuned chi.

Sut mae Noson Allan yn gweithio

Gwyliwch fideo byr sy'n disgrifio sut mae cynllun Noson Allan yn gweithio.