WAIT

ARHOSWCH

Fel corff cyhoeddus mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhan o'r Fenter Twyll Genedlaethol ac yn cymryd camau i sicrhau na fyddwch chi na ni yn dioddef o Twyll Ariannol. Mae'n ofynnol i ni i lwytho data, gan gynnwys gwybodaeth y gyflogres i gronfa ddata genedlaethol

Mae hyn yn golygu ein bod yn ei gwneud yn ofynnol i Anfonebau i'w hanfon atom yn y fformat cyfreithiol cywir. Gallwch gael manylion llawn am yr hyn sydd ei angen ar wefan Cyllid a Thollau HMRC.

Os hoffech chi lawrlwytho templed o anfoneb defnyddiwch y dolenni canlynol

AnfonebhebTAW

Anfoneb TAW

Rhaid i Anfonebau gynnwys:

• rhif adnabod unigryw
• eich enw cwmni, cyfeiriad a gwybodaeth cyswllt
• enw'r cwmni a cyfeiriad y cwsmer rydych yn anfonebu
• disgrifiad clir o'r hyn yr ydych yn codi tâl am
• dyddiad darparu'r nwyddau neu'r gwasanaeth (dyddiad cyflenwi)
• dyddiad yr anfoneb
• y swm (au) sy'n cael ei godi
• swm TAW os yn berthnasol
• cyfanswm y swm sy'n ddyledus
• Rhaid hefyd os gwelwch yn dda dyfynnu rhif adnabod unigryw/ID yr archeb a rhif eich archeb chi ar anfonebau sy'n cael eu anfon i Gyngor Celfyddydau Cymru
• Sicrhewch fod eich manylion banc (enw'r banc,enw'r cyfrif, rhif cyfrif, cod didoli) wedi eu cynnwys ar yr anfoneb.

 

 

Why Use Night Out

Watch a short video on the benefits of the scheme for your community

How Night Out Works

Watch a short video explaining how the Night Out scheme works

Rural Touring Conference 2016

The National Rural Touring Conference takes place 5th - 7th July 2016 at Falmouth University in Cornwall.If you are interested in attending as a promoter from Wales please contact the Night Out office, bursaries may be available.