WAIT

ARHOSWCH

Plentyn Noson Allan yw Noson Fach Allan i sioeau neu ddatganiadau llai. Gweithia ar sail ffi perfformiwr wedi'i phennu sydd ar hyn o bryd yn £120 i gynorthwyo sefydliadau aelodaeth wedi'u lleoli yn y gymuned i gynnwys artistiaid proffesiynol perfformiadau yn eu rhaglenni rheolaidd o ddigwyddiadau.

Nid oes rhestr gynhwysfawr o artistiaid ac mae'n fwy poblogaidd yn y Gogledd. Rhaid i berfformwyr fod yn lled-broffesiynol o leiaf a mwy na thebyg pobl leol a fyddant i ymddangos am ffi mor fach â hynny mewn lle anffurfiol.

I fod yn gymwys, rhaid i sefydliadau roi cyhoeddusrwydd i'r perfformiad yn eu cymuned a bod yn fodlon croesawu pobl nad ydynt yn aelodau i'r gynulleidfa. Rhaid peidio â chodi tâl arbennig am fynediad dros danysgrifiadau arferol y gymdeithas.

muisc classical choral3

Rhaid i'r hyrwyddwr gyfrannu £80 o'r ffi £120 er y gellid trefnu i'r awdurdod lleol dalu £40 tuag ati.

Gellir archebu digwyddiadau Noson Fach Allan gyda ffurflen gais ar wahân neu ar-lein drwy'r wefan. Gellir cynnal perfformiadau unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer Noson Fach Allan, anfonwch eich gwybodaeth at: ymholiad@nosonallan.org.uk

 jazz