WAIT

ARHOSWCH

I islwytho copi o Delerau Cytundeb Noson Allan cliciwch yma

I islwytho Canllawiau Noson Allan cliciwch yma

 Solva clapping photo Pembrokeshire Photography 

Amcanion Noson Allan

• Galluogi sefydliadau cymunedol sydd yn gyffredinol y tu allan i seilwaith y celfyddydau hybu perfformiadau bychain o safon

• Darparu cyngor, gwybodaeth, cyfleoedd datblygu a hyfforddi ac annog yr ymarfer gorau

• Hybu rhagor o ddealltwriaeth o werth teithio cymunedol

• Hybu perfformiadau o safon a darparu cyfleoedd i artistiaid a pherfformwyr gyrraedd cymunedau ledled Cymru

• Annog gwaith newydd, cyfleoedd teithio a phartneriaethau lleol a rhyngwladol gan sicrhau y caiff artistiaid ffioedd iawn

• Gweithio i adeiladu a chreu cynulleidfaoedd newydd i'r celfyddydau perfformio

• Cryfhau cymunedau drwy'r celfyddydau perfformio byw