WAIT

ARHOSWCH

 

 

                 KeepWalessafe

         Coronafeirws/COVID19 -Noson Allan (03/06/21) 

Gwybodaeth ynglyn a Lefelau Rhybudd Llywodraeth Cymru

Bydd cynllun Noson Allan yn ailagor ar gyfer digwyddiadau a drefnir o 1af o Orffennaf 2021.

Gyda'r gostyngiad parhaus mewn lefelau covid a llwyddiant y rhaglen frechu mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau y gall perfformiadau byw ddechrau unwaith eto yng Nghymru ar draws pob lleoliad.  Bydd angen asesiad risg llawn ar gyfer pob digwyddiad yn unol a lletygarwch a chanllawiau perfformio gan sicrhau y gall cynulleidfaoedd, perfformwyr a threfnyddion creu pellder cymdeithasol er mwyn fod yn ddiogel o Covid.

Rydyn ni'n gobeithio gallu agor cynllun Noson Allan eto yn fuan ar gyfer digwyddiadau o'r 1af o Orffennaf unwaith y bydd ychydig mwy o eglurder.

 Os ydych chi'n ystyried trefnu digwyddiad yn y dyfodol bydd angen i chi ystyried sut i wneud hyn yn ddiogel.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu  canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol i ymarfer, perfformio a chymryd rhan yn y celfyddydau perfformio. Mae hon yn ddogfen fyw ac mae'r holl gyfyngiadau covid cyfredol yn berthnasol, felly bydd yn rhoi rhyw syniad ichi o'r pethau y bydd angen i chi eu hystyried.

Mae gan Lywodraeth Cymru dudalen gwestiynau a ofynnir yn aml sy'n rhoi arweiniad defnyddiol ar yr hyn a ganiateir o dan reolau Covid.

https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-2-cwestiynau-cyffredin

Gellir dod o hyd i'r canllawiau diweddaraf ar ailagor canolfannau cymunedol yn ddiogel gan WCVA

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu neu ffonio'r swyddfa oes oes gennych unrhyw ymholiadau.  Yn y cyfamser, arhoswch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at siarad a chi eto yn fuan