WAIT

ARHOSWCH

 Night Out Colour logo

Coronafeirws/COVID19 -Noson Allan (09/09/20)

Mae Pandemig Coronafeirws wedi effeithio pob un ohonom. Cafodd y cyfnos cloi ganlyniadau amlwg ar Noson Allan ac ym mis Mawrth fe'n gorfodwyd i ganslo holl ddigwyddiadau rhagweladwy. Fodd bynnag, gwnaethom yn siŵr bod perfformwyr yn derbyn o leiaf cyfran o'u ffioedd am unrhyw sioe a ganslwyd.

Wrth i ni symud allan o'r cyfnod cloi rydym yn gwynebu amser ansicr o hyd ac nid oes yr un ohonom yn gwybod beth fydd yn digwydd yn y 3 mis nesaf. Rydym ni'n gobeithio y bydd Noson Allan yn gallu ailagor yn araf yn y ffordd mwyaf diogel posibl unwaith y caniateir trefnu digwyddiadau eto. Yn anffodus nid oes gennym amserlen eto ar gyfer pryd y bydd hynny.

Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni i gyd ddod at ein gilydd - rydyn ni'n gwybod faint mae pobl yn gwerthfawrogi'r celfyddydau ac adloniant byw ac i'r perwyl hwnnw byddwn ni'n sicrhau y gellir adfer perfformiadau cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny.

Ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu ymrwymo i unrhyw archebion newydd gan ein bod yn disgwyl canllawiau gan Llywodraeth Cymru gael eu cyhoeddi ar berfformio ac ymarfer. Fodd bynnag, rydym yn hapus iawn i sgwrsio â hyrwyddwyr sydd â syniadau neu ymholiadau.

Yn y cyfamser, arhoswch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at siarad â chi eto yn fuan