WAIT

ARHOSWCH

 

 

                 KeepWalessafe

         Coronafeirws/COVID19 -Noson Allan (31/05/22)

Mae cynllun Noson Allan yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd ond cofiwch fod yn ymwybodol o gyfyngiadau Llywodraeth Cymru oherwydd Covid.

 

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi'r cyngor canlynol

Gyda niferoedd cynyddol o bobl wedi'u brechu a diolch i ymdrechion parhaus pawb, nid yw'r gofynion cyfreithiol sy'n benodol i'r coronafeirws yn gymwys mwyach.  Dylid ystyried y risgiau o'r coronafeirws yn yr un cyd-destun â risgiau clefydau trosglwyddadwy

Nid yw bellach yn ofynnol yn gyfreithiol i chi gynnal asesiad risg penodol ar gyfer y coronafeirws. Dylech ystyried y risgiau sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws ochr yn ochr â chlefydau trosglwyddadwy eraill (er enghraifft y ffliw a'r norofeirws

Nid yw'r coronafeirws wedi diflannu a bydd yn aros gyda ni yn fyd-eang. Am y rheswm hwn, mae'n parhau'n bwysig i fusnesau, cyflogwyr a threfnwyr digwyddiadau ystyried yr hyn y gallant ei wneud i leihau lledaeniad y feirws, a diogelu eu gweithwyr a'u cwsmeriaid, gan gynnwys unrhyw amddiffyniadau ychwanegol ar gyfer y rhai sy'n fwy agored i niwed, gan gynnwys y rhai sy'n imiwnoataliedig neu'r rhai sy'n byw gyda rhywun sy'n agored i niwed. Drwy barhau i weithredu mesurau rheoli iechyd y cyhoedd, bydd busnesau, cyflogwyr a threfnwyr digwyddiadau yn helpu i gadw lledaeniad y feirws yn isel, yn gwella hyder defnyddwyr ac yn lleihau'r posibilrwydd o darfu pellach.

Cyngor iechyd Cyhoeddus Llywodraeth Cymru


Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cynhyrchu asesiad risg safonol yr hoffech ei fabwysiadu efallai.

Asesiad risg Covid-19 ar gyfer eiddo cyhoeddus a gweithle-llyw.cymru

 

Peidiwch ag oedi cyn ffonio'r swyddfa os oes gennych unrhyw ymholiadau.  Yn y cyfamser, arhoswch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at siarad a chi eto yn fuan.