WAIT

ARHOSWCH

 

 

                 KeepWalessafe

         Coronafeirws/COVID19 -Noson Allan (07/05/21) 

Gwybodaeth ynglyn a Lefelau Rhybudd Llywodraeth Cymru

 

Mae Pandemig Coronafeirws wedi effeithio pob un ohonom. Cafodd y cyfnod cloi ganlyniadau amlwg ar Noson Allan ac ym mis Mawrth fe'n gorfodwyd i ganslo holl ddigwyddiadau rhagweladwy. Fodd bynnag, gwnaethom yn siŵr bod perfformwyr yn derbyn o leiaf cyfran o'u ffioedd am unrhyw sioe a ganslwyd.

 

Wrth i ni symud allan o'r cyfnod cloi rydym yn gwynebu amser ansicr o hyd ac nid oes yr un ohonom yn gwybod beth fydd yn digwydd yn y misoedd nesaf. Rydym ni'n gobeithio y bydd Noson Allan yn gallu ailagor yn araf yn y ffordd mwyaf diogel posibl unwaith y caniateir trefnu digwyddiadau eto. Yn anffodus nid oes gennym amserlen eto ar gyfer pryd y bydd hynny.

 

Os ydych chi'n ystyried trefnu digwyddiad yn y dyfodol, bydd angen i chi ystyried sut i wneud hyn yn ddiogel. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol i ymarfer, perfformio a chymryd rhan yn y celfyddydau perfformio. Mae hon yn ddogfen fyw ac mae'r holl gyfyngiadau cyfredol yn berthnasol, felly bydd yn rhoi rhyw syniad ichi o'r pethau y bydd angen i chi eu hystyried.

Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni i gyd ddod at ein gilydd - rydyn ni'n gwybod faint mae pobl yn gwerthfawrogi'r celfyddydau ac adloniant byw ac i'r perwyl hwnnw byddwn ni'n sicrhau y gellir adfer perfformiadau cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny.

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu neu ffonio'r swyddfa os oes gennych unrhyw ymholiadau. Yn y cyfamser, arhoswch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at siarad â chi eto yn fuan.

 Gellir dod o hyd i'r canllawiau diweddaraf ar ailagor canolfannau cymunedol yn ddiogel gan WCVA